ریل ها رابط ها و درایور های چراغ خطی


درایورهای لاین نوری و چراغ خطی و ریل مگنتی و رابط های مگنتی لاین نوری نورپردازی مدرن لاینر و متحرک در جهت و فاصله و قابل تغییر در ریل مگنتی.
چراغ‌های خطی یا لاینر از چند بخش مختلف تشکیل می‌شود: پروفیل یا بدنه چراغ لاین چیپ ال ای دی درون لاینر که نور تولید می کند دفیوزر یا طلقی که روی لامپ قرار می گیرد و پخش نور ایجاد می کند ترانس برق چراغ.

ریل ها رابط ها و درایور های چراغ خطی

ریل ها رابط ها و درایور های چراغ خطی درایور مگنتی 48 ولت و 100 وات

درایور مگنتی 48 ولت و 100 وات

قیمت : تماس بگیرید
ریل ها رابط ها و درایور های چراغ خطی درایور مگنتی 48 ولت و 200 وات

درایور مگنتی 48 ولت و 200 وات

قیمت : تماس بگیرید
ریل ها رابط ها و درایور های چراغ خطی گیره آویز لاین نوری روکار پارس شعاع توس

گیره آویز لاین نوری روکار پارس شعاع توس

قیمت : تماس بگیرید
پارس شعاع توس
ریل ها رابط ها و درایور های چراغ خطی گیره آویز چراغ خطی روکار پارس شعاع توس

گیره آویز چراغ خطی روکار پارس شعاع توس

قیمت : تماس بگیرید
پارس شعاع توس
ریل ها رابط ها و درایور های چراغ خطی رابط ریل توکار دیوار به سقف شعاع  SH-MWCRC-2M

رابط ریل توکار دیوار به سقف شعاع SH-MWCRC-2M

قیمت : تماس بگیرید
شعاع الکتریک
ریل ها رابط ها و درایور های چراغ خطی رابط ریل توکار سقف به سقف شعاع  SH-MCCRC-2M

رابط ریل توکار سقف به سقف شعاع SH-MCCRC-2M

قیمت : تماس بگیرید
شعاع الکتریک
ریل ها رابط ها و درایور های چراغ خطی رابط الکتریکال متحرک شعاع  SH-MEAC-2M

رابط الکتریکال متحرک شعاع SH-MEAC-2M

قیمت : تماس بگیرید
شعاع پارس
ریل ها رابط ها و درایور های چراغ خطی رابط الکتریکال مستقیم شعاع  SH-MEDC-2M

رابط الکتریکال مستقیم شعاع SH-MEDC-2M

قیمت : تماس بگیرید
شعاع الکتریک
ریل ها رابط ها و درایور های چراغ خطی تبدیل قابل تنظیم مگنتی لنا افراتاب  CA.LIA

تبدیل قابل تنظیم مگنتی لنا افراتاب CA.LIA

قیمت : تماس بگیرید
افراتاب
ریل ها رابط ها و درایور های چراغ خطی تبدیل فیکس مگنتی ریلی لنا افراتاب  CF.LIA

تبدیل فیکس مگنتی ریلی لنا افراتاب CF.LIA

قیمت : تماس بگیرید
افراتاب
ریل ها رابط ها و درایور های چراغ خطی درایور 100 وات 48 ولت لنا افراتاب  D.LIA

درایور 100 وات 48 ولت لنا افراتاب D.LIA

قیمت : تماس بگیرید
افراتاب

صفحه
1
تعمیر چراغ خطی
اجرای چراغ خطی